İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

 

   Münhal Kadrolar:

 

Münhal Kadro Adedi

Kadro Adı

Muhtemel Münhal Yeri

1

Müdür Muavini

Müdürlük

4

Şube Amiri

Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele

2

Kıdemli Mali İşler Memuru

Müdürlük

1

I. Sınıf Mali İşler Memuru

Müdürlük

4

Kıdemli Sosyal Güvenlik Memuru

Lefkoşa,Girne,Mağusa,Güzelyurt, İskele

2

Kıdemli İhtiyat Sandığı Müfettişi

Lefkoşa,Girne,Mağusa,Güzelyurt, İskele

2

I. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

Lefkoşa,Girne,Mağusa,Güzelyurt, İskele

5

II. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

Lefkoşa,Girne,Mağusa,Güzelyurt, İskele

1

III. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

Lefkoşa,Girne,Mağusa,Güzelyurt, İskele

 

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.                                                  

 

 

1.   Başvurular

      (1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak başvurular,

     18 Eylül 2014 –  03 Ekim 2014 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.

      (2) Adayların İhtiyat Sandığı Dairesi web sayfasından elde edebilecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

2.   Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

      Münhal mevkileri için sınavlar 18 Ekim 2014 (Cumartesi) tarihinde Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde ö.e 10:00 – 12:00 saatleri arasında  yapılacaktır.

      Adayların sınava gireceği sınav salonları başvuruların tamamlanmasından sonra İhtiyat Sandığı Dairesi’nin www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Kartı Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

      Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

 

3.  Sınav Yönetimi, Süre ve Konuları

     Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Toplam 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen konulardan sorumlu tutulacaklardır.

     Toplam Başarı puanının oluşmasında her konunun yüzdelik olarak ağırlığı sağ taraflarında  belirtilmiştir.

 

    Sınav Konuları:

1-     YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI

·         Müdür Muavini

·         Şube Amiri

-       Genel Kültür ( Güncel Konular, Kıbrıs Tarihi ve Çoğrafyası) (% 15)

-   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları (İş Yasası,Sosyal Sigortalar Yasası,Sosyal Güvenlik Yasası,Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası, Sendikalar Yasası) (% 20)

-       Kamu Görevlileri Yasası  ve Tüzükleri ile İyi İdare Yasası (% 15)

-       İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri (% 25)

-       Genel Yetenek (Matematik,Türkçe,Bilgisayar Kullanımı)  (% 25)

       

2-     MALİ HİZMETLER SINIFI

·         Kıdemli Mali İşler Memuru

·         I.Sınıf Mali İşler Memuru

-       Muhasebe, Maliye, Bütçe Teknikleri (% 40)

-       Kamu Görevlileri Yasası  ve Tüzükleri ile İyi İdare Yasası (% 15)

-       İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri (% 15)

-       Genel Yetenek (Matematik,Türkçe,Bilgisayar Kullanımı)  (% 15)

-   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları (İş Yasası,Sosyal Sigortalar Yasası,Sosyal Güvenlik Yasası,Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası, Sendikalar Yasası) (% 15)

 

3-     ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI

·         Kıdemli Sosyal Güvenlik Memuru

·         Kıdemli İhtiyat Sandığı Müfettişi

-       Genel Kültür ( Güncel Konular, Kıbrıs Tarihi ve Çoğrafyası) (% 15)

-   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları (İş Yasası,Sosyal Sigortalar Yasası,Sosyal Güvenlik Yasası,Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası,

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası, Sendikalar Yasası) (% 20)

-       İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri (% 30)

-       Kamu Görevlileri Yasası  ve Tüzükleri ile İyi İdare Yasası (% 15)

-       Genel Yetenek (Matematik,Türkçe,Bilgisayar Kullanımı) ( % 20)

 

4-     KİTABET HİZMETLERİ SINIFI

·         I. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

·         II. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

·         III. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

-       Türkçe, Basit Matematik, Basit Muhasebe (% 20)

-       Genel Kültür (Güncel Konular, Kıbrıs Tarihi ve Çoğrafyası) (% 20)

-       Bilgisayar Kullanımı (% 20)

-       İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri (% 20)

-       Kamu Görevlileri Yasası  ve Tüzükleri ile İyi idare Yasası (% 20)

 

 

4. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı, KKTC Pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyeti ibraz etmeleri gerekmektedir.  Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.  Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

5.   Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Sonuçlarının Açıklanması ve Sözlü Yarışma  Sınavı.

Sınav kağıtarının değerlendirilmesi, Doğu Akdeniz Üniveritesi Sınav Komisyonu tarafından optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı  puanı 50 ve üzeri olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılacaktır.

Sözlü Yarışma Sonavına çağrılan adaylar 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

a)     Kıdem (20 Puan)

b)    Yabancı Dil (15 Puan)

c)     Performams Değerlendirme (15 Puan)

d)    Görevi sırasında görevi ile ilgili kazandığı nitelikler (20 Puan)

-   Görevi ile ilgili yapmış olduğu ön lisans, lisans ve yüksek lisans üstü öğrenim (5 Puan)

-   Yurtiçi veya yurtdışı Hizmetiçi Eğitim, Seminer, Konferansa katılma veya eğitmen olarak görev almak (Her belge 5 puan toplam 15 puanı geçemez)

      Yapılacak mülakat aşağıdaki kıstaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

-   Görevi ile ilgili kendini ifade etme (20 Puan)

-   Genel Değerlendirme (10 Puan)

       Adayların müracaatlarıyla birlikte yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi için gerekli olan belgeleri başvuru formlarıyla birlikte Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra İhtiyat Sandığı Müdürlüğü’ne ulaştırılacak belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

6.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının İhtiyat Sandığı web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, İhtiyat Sandığı Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı (14,25.TL) tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunulabilir. İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir.  Yönetim Kurulu’na yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

Başarı listelerinin kesinleşmesinden sonra 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen sözlü yarışma sınavı (Mülakat) ilgili tüzük kuralları çerçevesinde İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

7. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar İhtiyat Sandığı Web Sitesi Kanalıyla Yapılacaktır.

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme ile olası değişikliklerin takip edilebilmesi için  İhtiyat Sandığı Dairesi Web Sitesi’nin  adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece İhtiyat Sandığı Dairesi  Web Sitesi’nden yapılacaktır.

 

 

8. Özel Koşullar

(A)

(A) Hizmet göreceği sınıf için İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen esaslara uygun olarak belirlenen eğitim ve öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak;

 

(B) Atanacağı kadronun hizmet şemasında öngörülen diğer nitelikleri taşımak.

 

 

 EK.

      Müdür Muavini Hizmet Şeması

      Şube Amiri Hizmet Şeması

      Kıdemli Mali İşler Memuru Hizmet Şeması 

I.   Sınıf Mali İşler Memuru Hizmet Şeması

     Kıdemli Sosyal Güvenlik Memuru Hizmet Şeması

     Kıdemli İhtiyat Sandığı Müfettişi Hizmet Şeması

I.  Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi Hizmet Şeması    

II. Sınıf Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi  Hizmet Şeması 

III. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi  Hizmet Şeması