Yönetim Kurulu
İhtiyat Sandığının Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 8 üyeden oluşmak üzere, toplam dokuz üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu oluşum Şekli;

Bakanın önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı iki temsilci; (Başkan ve üye) Ancak iki temsilciden biri Bakan tarafından Başkan olarak önerilir.
Maliye işleriyle görevli Bakanın önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı bir temsilcisi (Üye);
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı bir temsilci;(Üye)
En çok iştirak sahibi üyesi bulunan iki İşci Sendikası Fedarasyonunun önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı iki temsilci; (Üye)
İkinci en çok iştirak sahibi üyesi bulunan İşci Sendikası Federasyonunun önereceği ve Bakanlar Kurulunun onayalayacağı bir temsilci; (Üye)
İhtiyat Sandığı Dairesi Haziran 2019 itibari ile Yönetim Kurulu üyeleri.
Pic
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
Pic
Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi
Pic
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
Pic
K.T. İşveren Sendikası Temsilcisi
Pic
K.T. İşveren Sendikası Temsilcisi
Pic
Türk-Sen Sendikası Temsilcisi
Pic
Hür-İş Sendikası Temsilcisi
Pic
Hür-İş Sendikası Temsilcisi
Pic
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi