Mevzuat, Yasalar, Form ve Dilekçeler

Yasalar

Tüzükler

Dilekçe Ve Formlar

Yatırım Bordrosu Hazırlama

1 İhtiyat Sandığı Yasası 2018 2018 İndir
2 Kamu Görevlileri Yasası 2019 İndir
1 İhtiyat Sandığı Avans Tüzüğü İhtiyat Sandığı Yasasının 10/4. Maddesi Altında 25.03.2020 İndir
2 İhtiyat Sandığı Yatırımlarının Dörtte Birinin İştirakçiye Ödenmesi Tüzüğü İhtiyat Sandığı Yasasının 10/4. Maddesi Altında 41/2004 İndir
3 İhtiyat Sandığı Sürekli Personel Avans Tüzüğü İhtiyat Sandığı Yasasının 10 (5). Maddesi Altında 4/2012 İndir
4 İhtiyat Sandığı Emeklilik Fonunda Toplanan Paranın İşletilmesi Tüzüğü Madde 43 (3) Altında Yapılan Tüzük 6/2010 İndir
5 İhtiyat Sandığı Kapsamına Giren İşverenler ile Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Hak, Menfaat ve Yükümlülükleri Tüzüğü İhtiyat Sandığı Yasasının 5 (c) Maddesi Altında 6/2010 İndir
6 İhtiyat Sandığı Kapsamından Çıkarılan Yabancı Uyruklu Çalışanların Ödenme Tüzüğü Madde 10 (5) altında 6/2010 İndir
7 Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü Şubat 2020 3/2020 İndir
8 1993 İhtiyat Sandığı (Yönetim Kurulu Toplantıları ile Çalışma Usül ve Esasları) Tüzüğü 15 (2) Madde Altında Yapılan 34/1993 İndir
I.S.4 İşe Giriş Bildirgesi İndir
I.S.2 Çalışanın İşe Giriş Bildirgesi İndir
3 Ödeme Dilekçesi İndir
4 Bakiye Ödeme Dilekçesi İndir
5 Kısmi Ödeme Dilekçesi İndir
6 1/4 Ödeme Dilekçesi İndir
7 Çalışma İzni Uzatma Bildirgesi İndir
8 K.K.T.C. Vatandaşları İşten Ayrılma Bildirgesi İndir
9 Yatırım Fark'ı Ödeme Dilekçesi İndir
10 Kendi Nam ve Hesabına Çalışanın Birikimlerinin Ödenme Dilekçesi İndir
11 Kendi Nam ve Hesabına Çalışanın İşe Giriş Bildirgesi İndir
12 Ön İzinli Çalışanın İşe Giriş Bildirgesi İndir
13 İşveren Kaydı Bildirgesi İndir
14 Avans Dilekçesi İndir
15 İşyeri Kapatma Bildirgesi İndir
16 Fazla Yatırım İade Dilekçesi İndir
IDM01 R5 Yerel İşgücü Beyanı İndir
IDM02 R3 Girişimci Desteği Beyanı İndir
IDM03 Banka Hesap Bilgileri Beyan Formu İndir
IDM04 R1 Ücret Destek Beyanı İndir
IDM05 R4 Küçük Esnaf Desteği Beyanı İndir
IDM06 R5 Yerel İstihdamı Destekleme Fonu Yatırım İade Dilekçe Formu İndir
IDM08 R1 Tam Sosyal Güvenlik Desteği İstihdam Beyanı İndir
IDM09 R1 Stajyer / Lisanslı Sporcu Tam Sosyal Güvenlik Desteği İstihdam Beyanı İndir
IDM10 R1 Sanatçı Desteği Beyanı İndir
IDM11 R1 Güzel Sanatlar / Basın Sektörü Tam Sosyal Güvenlik Desteği İstihdam Beyanı İndir
IDM15 R1 Müstahdem Banka Hesap Bilgileri Beyanı İndir
IDM16 R1 Engelli İstihdamı Destek Beyanı İndir
IDM17 R1 Sürekli Istihdam Kapsaminda Yerel Istihdama Destek Projesi Beyan Formu İndir
1 İhtiyat Sandığı Dairesi Yatırım Bordrosu Program Kurulumu (Bordro_Setupİhtiyat 4.0.4.zip) İndir
2 Aylık Yatırım Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılabilmesi İiçin İstenen Dosya Yapısı İndir
3 İstihdam Destek Merkezi (IDM) Bordro İndir
4 İşveren Bordro İndir
5 Örnek text formatı (ornek_txt_2013.txt) İndir