İstihdam Destek Merkezi
PROJE NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni istihdam edilen KKTC vatandaşı personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin işveren katkı payları Proje kapsamında karşılanacak
Kendi işini kuran, 18-30 yaş arası genç girişimcilerin ve yaşa bakılmaksızın kadın girişimcilerin sosyal güvenlik primleri Proje kapsamında karşılanacak
Ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek dallarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için, mesleki eğitim projelerine ve programlarına destek verilecek
SOSYAL GÜVENLİK YATIRIMLARI NASIL KARŞILANACAK?
YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ'nden yararlanmak isteyen işverenler, istihdam edecekleri kişiler için sosyal güvenlik kurumlarına başvuracak. Yapılan başvurular değerlendirilerek, işverenlerin işçiler için yatırdıkları Sosyal Sigorta primleri ve İhtiyat Sandığı Depozitleri; yılda 4 kez; Şubat-Mayıs-Ağustos ve Kasım aylarında iade edilecek.
DESTEK SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?
İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarına : 18 ay
Üniversite ve yüksekokul mezunlarına : 24 ay
Basın sektörü ve kumarhane hariç turizm sektöründe çalışanlara : 36 ay
Eğitim gördükleri alanda istihdam edilen, 18-30 yaş arası meslek lisesi mezunları ve meslek sertifikası sahiplerine 36 ay, 30 yaş üzeri olanlara 24 ay
PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
KKTC'de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliğe haiz tüm işverenler
16 - 60 yaş arası tüm KKTC vatandaşları