Ödemeler
Normal Ödeme
Kurumun sunduğu hizmetlerin başında belirli bir süre çalışıp, iş ilişkisi sona eren iştirakçilerin talebi halinde ödenmesidir. Bu konuda Ek I’de görülen form doldurularak müracaat edilmektedir. Bu form iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışan hakkında bilgi ve işveren tarafından işten duruş ile ilgili beyan şeklindedir. Daire ödenme dilekçesini aldıktan sonra erken ödenmeye hak sahibi ise ki bunlar “kadın iştirakçi doğum yapmış ise, erkek iştirakçi askere gitmiş ise, Sağlık Kurulu tarafından altı ay çalışamayacağı konusunda rapor almış ise, iştirak sahibi çalışma ilişkisini sonlandırıp, tam zamanlı yüksek öğretime başlamış ise veya 50 yaşını tamamlayıp 9000 iş günü yaşlılık primi ödenmiş ise” öncelikle dilekçe İç Murakabe Servisi’nin onayından geçirilir ve çalıştığı süreler açısından yatırım eksiğinin olup olmadığına bakılarak Ödeme Servisince ödemesi yapılır. Eğer müracaat sahibinin yukarıda sayılan erken ödenme sebeplerine haiz değilse dilekçesi geçici işsizlik süresi olan 6 ay bekletildikten sonra ödemesi yapılır.
Fark Ödeme
Yasamız gereği iştirakçinin asgari yatırım oranı üzerinde on yıl süre ile yatırımının olması ve Ek III’de örneği verilen forum ile müracaat etmesi halinde yine müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile asgari yatırım oranı olan prim %4 ve depozit %4 kalacak şekilde yatırım fazlalığının iştirakçiye ödenmesi işlemidir.
1/4 Ödemesi
On beş yıl yatırımı olan iştirak sahibine Ek II’deki makdu forum ile müracaat etmesi halinde çalışıyor olması koşulu ile müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile mevcut birikimlerinin ödenmesi yapılmaktadır. Yine bu konuda da dilekçe İç Murakabe Servisi’nden geçirilerek gerekli ödeme koşullarının mevcut olup olmadığı araştırılarak Ödeme Servisi’nce ödeme yapılır. İştirak sahibi adına hazırlanan çek arzu etmesi halinde istediği şube amirliğine gönderilerek teslimi oradan gerçekleştirilmektedir.